zasiłki pogrzebowe

Zasiłki pogrzebowe ZUS

Zadaniem Zakładu Pogrzebowego NEKROPOLIS jest wspomóc naszych Klientów we wszelkich formalnościach oraz w bieżącym pokonywaniu trudności i rozwiązywaniu kwestii, które w takich okolicznościach w sposób naturalny mogą zaistnieć. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zająć się wszystkimi sprawami związanymi z organizacją pogrzebu.
Wszelkie sprawy biurokratyczne, administracyjne – w urzędach, parafiach, na cmentarzach i we wszystkich innych miejscach, które należy odwiedzić przed pogrzebem – bierzemy na siebie. Staramy się czynić to w sposób sprawny i szybki. Pomagamy także Państwu w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego – z ZUS, KRUS, MSWiA, WBE i innych instytucji resortowych.
Login Form
Register Form