Początki działalności

Początki z branżą pogrzebową zapoczątkował Lech Chmielewski, zaczynając pracę w Wojskowym Instytucie Medycznym – jednym z największych szpitali w Warszawie przy ul. Szaserów na oddziale patomorfologii – wraz z częściową organizacją pogrzebów na terenie Warszawy. Po kilku latach objął kierownictwo na tym oddziale.

Login Form
Register Form