pogrzeb z kremacją

Pogrzeb z kremacją

Zakład Pogrzebowy NEKROPOLIS podejmuje się – respektując wolę Zmarłego oraz Jego Rodziny – także usługi kremacji ciała Osoby Zmarłej. Kremacja jest alternatywną formą względem pogrzebu tradycyjnego. Nasza firma zajmuje się wszelkimi procedurami związanymi z kremacją, wykonuje usługę transportu ciała Zmarłego do krematorium, a także dba o odbiór urny z prochami Osoby Zmarłej.
Warto wspomnieć, że w polskim prawie istnieje możliwość złożenia urny z prochami Zmarłego do już istniejącego grobu tradycyjnego jako tzw. dochowanie do złożonej tam wcześniej trumny. Urna może być również pochowana w grobie urnowym ziemnym lub murowanym. Grób, do którego składane są kolejne urny, może stać się grobem rodzinnym.
Kremację jako formę pochówku dopuszcza Kościół katolicki. Jest ona często wybierana w krajach zachodnich, borykających się z coraz większym kryzysem dostępności miejsc grzebalnych. Za ich wyborem przemawiają względy logistyczne, ekonomiczne oraz ekologiczne.

Zakład Pogrzebowy NEKROPOLIS pomoże także Państwu we wszystkich formalnościach związanych z kremacją, zapewniając wskazówki i wsparcie natury technicznej, prawnej oraz praktycznej.

Login Form
Register Form